ตาข่ายสเตนเลส

ตาข่ายสเตนเลสถัก เป็นการนำเส้นลวดหรือเส้นแบนสเตนเลสมาผ่านกระบวนการถักคล้ายการทอผ้า (Woven) จนเกิดเป็นตาข่ายถัก

สามารถนำมาใช้ตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมได้หลากหลาย เช่น แผงกั้นห้อง แผงกั้นราวบันได แผงประดับผนัง/เพดาน บานตู้ หน้ากากแอร์ ฯลฯ

ลูกค้าสามารถสั่งตัดตามขนาดและเลือกสีได้ (ขนาดสูงสุดอยู่ที่ 1.5x3.0 เมตร)

 

 

BM-1510

(Antique Bronze)

Diameter: 1.5mm x 3.5mm

Pitch: 10mm

Finish: Antique Bronze

Weight: 8.6 kg/m2

Open Area: 42.2%

Mesh Thickness: 3mm

       

BM-1513

Diameter: 1.5mm x 3mm

Pitch: 20mm

Finish: Stainless

Weight: 5.3 kg/m2

Open Area: 36.4%

Mesh Thickness: 2.5mm

   

BM-2413

Diameter: 1mm x 2.5mm

Pitch: 24mm

Finish: Stainless

Weight: 3.4 kg/m2

Open Area: 66.2%

Mesh Thickness: 2mm

     

BM-M4235

Rod Diameter: 1mm

Cable Pitch: 36mm

Finish: Stainless

Weight: 7.4 kg/m2

Open Area: 41.5%

 

   

BM-M3153

Rod Diameter: 4mm

Cable Pitch: 110mm

Finish: Stainless

Weight: 8.3 kg/m2

Open Area: 67%

Mesh Thickness: 9.5mm

     

BM-M2175

Rod Diameter: 1.5mm

Cable Pitch: 20mm

Finish: Stainless

Weight: 5.2 kg/m2

Open Area: 44%

Mesh Thickness: 5mm

   

BM-0815

Rod Diameter: 0.8/1.5mm

Pitch: 2.88/7.25mm

Finish: PVD Stainless

Weight: 4.1 kg/m2

Open Area: 53.9%

Mesh Thickness: 2.5mm

     

BM-A1615

Rod Diameter: 1.2mm

Pitch: 8/14mm

Finish: PVD Titanium

Weight: 5.0 kg/m2

Open Area: 64%

Thickness: 7.5mm

 

BM-T3B2

Rod Diameter: 2mm

Pitch: 10mm

Finish: PVD Stainless

Weight: 14.2 kg/m2

Open Area: 32%

Mesh Thickness: 6mm

     

BM-F1510

Rod Diameter: 1.5mm

Pitch: 10mm

Finish: PVD Stainless

Weight: 2.5 kg/m2

Open Area: 75%

Mesh Thickness: 12mm

 

สนใจติดต่อขอแคตาล็อกได้ที่ Line: @blissmetal หรือโทร. 02-7537753, 090-9232621