เกี่ยวกับเรา

     

     Bliss Metal เป็นผู้จำหน่ายแผ่นสแตนเลส ผลิตและติดตั้งงานตกแต่งอาคารด้วยโลหะทั้งภายในภายนอก เช่น หน้ากากตกแต่งอาคาร (Facade), งานตกแต่งผนัง/เพดาน, แผงโลหะตกแต่ง, งานหุ้มกรอบไม้, บานกั้นพื้นที่ และ งานประติมากรรม

     Bliss Metal มีจุดเริ่มจากการนำเข้าแผ่นสเตนเลสและสเตนเลสรูปพรรณ ภายใต้ชื่อบจก. P&S Enterprise (Thailand) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 P&S Enterprise ได้ขยายธุรกิจโดยเพิ่มบริการรับตัดพับงานโลหะแผ่นตามแบบ ภายใต้ชื่อบจก. P&S Stainless Steel Center ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราพัฒนาบุคลากร, เพิ่มเครื่องจักรและขยายสายการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเราสามารถให้บริการได้ครบสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ จัดหาวัสดุ ตัด วีคัท พับ ม้วน เชื่อม ขัดแต่ง ทำสี

      จากประสบการณ์ในการทำงาน เราเห็นถึงปัญหาการประสานงานที่ สถาปนิก มัณฑนากร ผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ ต้องประสบอยู่เสมอจากการจัดซื้อจัดจ้างงานโลหะจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการให้คำแนะนำเรื่องวัสดุและเทคนิคการผลิต, การเคลียร์แบบ, คุณภาพแผ่น, จำนวนแผ่นไม่พอ, การขนส่ง, การประสานงาน, คุณภาพและเวลาการผลิต ฯลฯ  เหล่านี้เป็นปัญหาที่ลูกค้าพบอยู่เสมอจากการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายฝ่ายจากหลายบริษัทซึ่งบ่อยครั้งก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งกระบวนการแต่เพียงผู้เดียว

     ด้วยความชำนาญทั้งการคัดสรรจัดหา,จัดจำหน่ายสเตนเลสและผลิตติดตั้งงานโลหะ ในปี พ.ศ. 2558 P&S Stainless Steel Center จึงสร้างแบรนด์ Bliss Metal ขึ้น เพื่อให้เป็นแบรนด์ของสินค้าและบริการงานตกแต่งด้วยโลหะแบบครบวงจร คำว่า Bliss ในชื่อแบรนด์มาจากความตั้งใจของเราที่จะแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

     Bliss Metal มีทีมงานที่พร้อมจะดูแลท่านตั้งแต่กระบวนการให้คำแนะนำด้านวัสดุ, ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและเทคนิคการผลิตติดตั้ง, จำหน่ายวัสดุ, ดำเนินการผลิตและติดตั้ง จนสิ้นสุดโครงการ เราเชื่อว่า การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากทีมงานเดียวกันจะลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพ จบงานตามกำหนด และเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในงานโลหะให้กับท่าน