ผลงานที่ผ่านมา

     งานแต่ละงานนั้นมีลักษณะหน้างานที่แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องของรูปแบบอาคาร, พื้นผิวที่จะติดตั้ง, ความยากง่ายในการเข้าถึงพื้นที่, ความต้องการพิเศษของลูกค้าและข้อจำกัดต่างๆ ขั้นตอนการสำรวจ วัดหน้างาน และออกแบบวิธีการจับยึดชิ้นงานจึงเป็นขั้นตอนสำคัญอันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงาน

 ฺ    บ่อยครั้งที่การออกแบบตัวจับยึดและผลิตชั้นงานต้องทำควบคู่กันและจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตเพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ การที่ Bliss Metal มีโรงงานขึ้นรูปโลหะแผ่นของเราเองทำให้เราเข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องอย่างถ่องแท้ รู้ว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ และสามารถควบคุมแผนการผลิตได้แบบเบ็ดเสร็จ เมื่อมีปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาได้เร็ว งานจบเร็ว ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้งานออกมาสวยงาม เสร็จตามกำหนดการและประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง

     Bliss Metal มีทีมงานที่มากประสบการณ์กว่า 10 ปีทั้งงานผลิตและงานติดตั้ง ประสบการณ์จากการผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกประเทศ ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาแก่สถาปนิกหรือผู้ออกแบบ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการผลิตและติดตั้ง นำเสนอไอเดียที่เปิดมิติใหม่ให้กับงานตกแต่งด้วยโลหะของท่าน